Integraal Beheer Openbare Ruimte

In 2013 is het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) ingevoerd in Stichtse Vecht.
Hiermee is geregeld dat het onderhoud is uitbesteed en door stelselmatige controle een goed onderhoud van de openbare ruimte gewaarborgd is.

Valt u desondanks iets op dat aangepakt moet worden, geeft dit dan aan bij het meldpunt.

Burgernet

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Klik hier voor de website van Burgernet.

Buurtbemiddeling

Waarom buurtbemiddeling

Waar mensen dicht op elkaar wonen kunnen ruzies of conflicten ontstaan. Misschien ergert u zich aan lawaai, overlast van kinderen of huisdieren, rondslingerend vuil, pesterijen of de manier waarop uw buren hun auto parkeren. U heeft uw buren hierop aangesproken maar dat helpt niet. Zo'n probleem kan gemakkelijk uit de hand lopen.
Buurtbemiddelaars helpen u om er samen met uw buren uit te komen. Het is raadzaam een conflict in een zo vroeg mogelijk stadium aan te melden.

Lees meer: Buurtbemiddeling