Het Hoogheemraadschap past in 2014 als proef het waterbeheer aan.

Voor Maarssenbroek zal dit inhouden dat de watergangen niet 3 keer  maar twee keer per jaar zullen worden gemaaid,

Voor de gehele tekst van deze proef, zie de gelinkte brief.