In 2013 is het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) ingevoerd in Stichtse Vecht.
Hiermee is geregeld dat het onderhoud is uitbesteed en door stelselmatige controle een goed onderhoud van de openbare ruimte gewaarborgd is.

Valt u desondanks iets op dat aangepakt moet worden, geeft dit dan aan bij het meldpunt.